В това видео Ви обяснявам за трите основни блока хипертрофия, основна сила и максимална сила.
Споменавам Чад Уесли Смит и Juggernaut training systems.

Коментирай